Investiční akce a modernizace vybavení

r. 1999     Počátek rekonstrukce stravovacího provozu
   
r. 2000 Dokončení rekonstrukce stravovacího provozu
  Rekonstrukce a přístavba prodejny potravin
   
r. 2001 Rekonstrukce a přístavba kulturního domu - I. etapa
  Rekonstrukce a přístavba kulturního domu - II. etapa
  Oddělení 20 - oprava sociálního zařízení
  Oddělení 23 - oprava sociálního zařízení
   
r. 2002 Zřízení čističky infekčních odpadních vod u oddělení 11
  Výměna dřevěných oken za plastová na pavilonu 1-2
  Výměna dřevěných oken za plastová na oddělení 15, 16, 17
  EPC v areálu - úspory energií
  Zřízení výtahu a terasy na odd.. 10
  Přestavba bytového domu čp. 359 na školu s trvalým pobytem
  Zprozvonění fontány
  Vnitřní úpravy kaple
   
r. 2003 Rekonstrukce objektu čp. 709 (původní sklad) s přestavbou na šatny a knihovnu
  Přestavba objektu ubytovny na léčebný pavilon č. 27
  Oprava komunikací
  Dezinfektor - stavební úpravy a výměna dezinfektoru
   
r. 2004 Rekonstrukce prádelny
  Stavební úpravy na oddělení 14
  Zřízení bezpečnostního okna u pokladny
   
r. 2005 Rekonstrukce prádelny
  Stavební úpravy odd. 14
  Opravy komunikací
  Přestavba uhelného skladu na sklad zahradní mechanizace
   
r. 2006 Stavební úpravy odd. 16
  Stavební úpravy závodní ordinace
  Stavební úpravy lékarny
  Stavební úpravy bytů pro zaměstnance obj. čp. 547
  Zahájení přístavby pavilonu č. 29
  Výměna oken v centrálním skladu
  Opravy komunikací
  Výměna dlažby na terase odd. 1, 2
  Oprava fasády odd. 10
  Oprava střešní krytiny na objektu stravovacího provozu
  Oprava fasády a výměna oken na pavilonu č. 25
  Oprava střešní krytiny a částečná vyměna oken - administrativní budova
   
r. 2007 Přístavba pavilonu č. 29 vč. obsluž. komunikací, posílení kabelů a veřejného osvětlení pro pavilon č. 29
  Opravy komunikací v areálu PN v Dobřanech
  Výměna části oken na odd. 14
  Zřízení samostatného vchodu se schodištěm a rozdělení bytu v čp. 547
  Výměna oken na odd. 20 vč. mříží do oken
  Oprava dlažeb na ředitelství
  Přístavba zahradního domku
  Výměna oken na odd. 8, 9
  Výměna oken na obyt. domu čp. 547
  Oprava veřejného osvětlení v areálu PNvD
  Částečná výměna oken na budově ředitelství
  Částečná výměna oken na obytném domě čp. 959
   
r. 2008 Stavební úpravy obj. č. 547 /léčebný pavilon pro děti se školou/
  Rekonstrukce pavilonu č. 24
  Oprava komunikací v areálu PNvD
  Oprava fasády budovy ředitelství
  Oprava fasády a střechy odd. 20
  Oprava veřejného osvětlení
   
r. 2009 Stavební úpravy odd. 13 - soc. zařízení, lékárna, kuřárna, vstupní hala apod.
  Výměna oken na odd. 13, 21A, 22, 23
  Oprava komunikací odd. 22 - 24
  Oprava fasády a střechy včetně stavebních úprav na odd. 21A
  Oprava fasády na objektu pracovní terapie
  Oprava fasády na pavilonu č. 8 - 9
  Výměna oken v objektu kuchyně
  Oprava střechy na odd. 6
  Výměna oken v obytném domě čp. 959
  Rozdělení pokojů sádrokartonovými příčkami na odd. 25 včetně zřízení EPS
  Rozdělení 2 pokojů pac. příčkou na odd. 20
  Rozdělení pokoje pac. příčkou na odd. 14
  Rozdělení bytu č. 1 na dva menší byty v obytném domě čp. 464
  Oprava koupelen na pavilonech: 7, 17, 8-9, 21A, 1, 15
  Sanace mokrého zdiva na odd. 27
  Oprava fasády na odd. 14, 20
   
r. 2010 Dokončení investiční akce - centrální příjem
  Oprava komunikace u pavilonu 22
  Oprava koupelny na pavilonu 22
  Oprava koupelny na pavilonu 23
  Oprava odstavných ploch u ředitelství a centrálního příjmu
  Dokončení objektu odpadového hospodářství (bývalá ČIOV)
  Oprava koupelny na pavilonu 28
  Oprava koupelny na pavilonu 12
  Oprava koupelny na pavilonu 20 - 2 x (personál + pacienti)
  Rozšíření stávajících WC na pavilonu 19 - v patře
  Dokončení investiční akce - víceúčelové hřiště u pavilonu 21C
  Zřízení skladu prádla na pavilonu 25
  Rekonstrukce WC v přízemí administrativní budovy
  Rekonstrukce pokladen (bývalá příjmová kancelář)
  Oprava fasády a střechy na pavilonu 19
  Oprava fasády na pavilonu 7
  Oprava střechy na pavilonu 27
  Oprava střechy na objektu prodejny
  Oprava koupelen pacientů na pavilonu 1 - 2
  Oprava sprchy pacientů na pavilonu 10 - 2x
  Zhotovení koupelny pro pacienty na pavilonu 10
  Zhotovení skladu prádla na pavilonu 10
  Výměna oken na objektu - údržba, dílny
  Dokončení výměny oken na pavilonu 12, 13, 28
  Dokončení výměny oken v kulturním domě
  Zhotovení skladu prádla a oprava WC pacientů na pavilonu 12
  Oprava koupelny a WC pacientů na pavilonu 28
  Oprava sprchy a WC personálu na pavilonu 9
  Zhotovení nových prostor pokladny (bývalá příjmová kancelář)
  Stavební úpravy vstupu a vrátnice v administrativní budově
  Zhotovení altánu včetně chodníku u pavilonu 21/C
  Výměna vedení a sloupů VO - kolem dopravy, kolem kotelny až k parkovišti
  Oprava komunikace a chodníku kolem dopravy, údržby a rehabilitace (dokončení 2011)
   
r. 2011 Oprava sociálního zařízení na pavilonu 26
  Oprava fasády na pavilonu 18
  Výměna oken na pavilonu 18
  Dokončení oprav komunikací kolem dopravy z roku 2010
  Montáž vyhřívání žlabů proti zamrzání na pavl. 21/C, 29, 3-5, administrativní budova
  Oprava WC a kuřárny na pavilonu 17
  Oprava sociálního zařízení na pavilonu 16
  Oprava WC a kuřárny na pavilonu 8
  Oprava sprchy personálu na pavilonu 10
  Oprava střechy na obytném domu č. p. 369
  Oprava betonového komínu plynové kotelny - hlava + plášť
  Terasa + oplocení u pavilonu 7
  Oprava nátěru parovodu z kotelny do výměníku + nosné stožáry
  Oprava WC na pavilonu 23 - přízemí a patro
  Zhotovení skladu právdla na pavilonu 10
  Oprava fasády a střechy budovy hlavního skladu včetně výměny oken
  Montáž zvedací plošiny u hlavního skladu
  Zhotovení nového vstupu z výměníku do suterénu - ocelové schodiště se stříškou
  Demolice nefunkčního cihlového komínu staré kotelny
   
r. 2012 Dokončení celkové rekonstrukce objektu na pavilonu 22
  Oprava fasády a střechy na pavilonu 12, 13, 28
  Zhotovení příjmové kanceláře včetně příjezdové komunikace na pavilonu 6
  Zprovoznění dvou odluk – montáž obkladů a dlažeb + VZT na pavilonu 13
  Oprava sprch personálu na pavilonu 12 a 13
  Zhotovení kanceláře sestry (Centrální příjem)
  Stará vodárenská věž - oprava krytiny včetně krovu + oprava římsy včetně omítky a malby
   
r. 2013 Zhotovení přípojky topení a teplé vody pro domy čp. 464 a 496
  Výměna transformátorů a posílení rozvaděče RH3
  Rekonstrukce domu čp. 496 na pavilon léčebné péče č. 31
  Zhotovení betonového plotu v zahradě pavilonu 12, 13
   
r. 2014 Novostavba pavilonu léčebné péče č. 30
  Výměna oken a dveří na pavilonu 11, 26
  Výměna oken na pavilonu 3, 4, 5
  Přístavba výtahu na pavilonu 16, 17
  Stavební opravy na pavilonu 16 a 18
  Opravy fasády a střechy na pavilonu 11, 26
  Oprava fasády a výměna oken na staré vodárenské věži
  Nátěr oplocení areálu
  Oprava střechy na pavilonech 10, 15, 25
  Oprava střechy na pavilonu 1, 2
  Oprava střech na pěších krytých koridorech
   
r. 2015 Celková rekonstrukce pavilonu č. 7 s přístavbou
  Oprava střechy na pavilonu č. 14
  Oprava střechy na pracovní terapii
  Oprava střechy na výměníku
  Stavební úpravy pro muzikoterapii včetně sociálního zařízení na pracovní terapii
  Oprava sociálního zařízení pro personál na pavilonu č. 11
  Přístavba výtahu u pavilonu č. 1,2
  Výměna střešních oken včetně el. ovládání na kuchyni
  Výměna oken - patologie I a II, dům č.p. 369 a 486
  Oprava zděného oplocení u pavilonu č. 12,13
  Montáž dřevěného altánu u bazénu – pavilon č. 21/C
  Zhotovení oplocení a chodníku u pavilonu č. 29
  Oprava chodníků v parku u pav. 1,2, dále od pav. 14 k pav. 22
  Výměna rozvodů vody a kanalizace na pracovní terapii – byty a kanceláře
  Nová podlaha v nevyužitých sklepních prostorech pro sklad terapie – pavilon č. 31
  Nový chodník ze zámkové dlažby – u pavilonu č. 11
   
r. 2016 Dokončení celkové rekonstrukce pavilonu č. 23
  Výměna oken na pavilonu č. 10
  Rozdělení ložnic a drobné stavební úpravy na pavilonu č. 10
  Oprava sociálního zařízení personálu na odd. 11
  Oprava střechy na pavilonu č. 3, 4, 5
  Zhotovení lékárny, osazení mříží a montáž kamerového systému na odd. 8
  Oprava sociálních zařízení u ložnic na pavilonu č. 3, 4, 5
  Zhotovení WC pro návštěvy na pavilonu č. 8, 9
  Oprava chodníků v parku u fontány
   
r. 2017 Zateplení střechy ubytovny u nádraží
  Oprava střechy – pav. 18
  Stavební úpravy pro chladící boxy na patologii
  D+M odvětrání sociálních zařízení na odd. 21/B
  Rekonstrukce bytového domu č.p. 464 na pav. léčebné péče č. 32
   
r. 2018 Pavilon č. 11 – rekonstrukce oddělení pro účely ochranných ústavních léčeb /OÚL/
  Pavilon č. 29 – výměna vodovodních rozvodů
  Pavilon č. 20 – rekonstrukce pavilonu z původního lůžkového oddělení pro oddělení výpočetní techniky a administrativní pracoviště – zatím stále probíhá
  Vybudování 2 nových výtahů, a to na odd. 8+9 a na odd. 12+13
  Rozšíření parkovacích ploch pro zaměstnance v areálu PN
  Nový RTG přístroj včetně digitalizace + rekonstrukce pracoviště
  Nový EEG přístroj, sloužící i pro potřeby vyšetření pacientů z terénu
  Nové vybavení stomatologické ordinace včetně digitalizace stávajícího RTG přístroje
  Nová moderní lůžka pro oddělení interní a gerontopsychiatrické (7, 16, 17)
  Nové antikedubitární matrace pro gerontopsychiatrická a interní oddělení
   

 

Zajímavosti

PLvD získala jednu z cen "Českých 100 nejlepších". V kategorii zdravotnictví se umístila mezi šesti nejúspěšnějšími z celé ČR.
Cenu vyhlašuje Comenius - společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko - technickou spolupráci.
Nemocnici navrhlo Ministerstvo zdravotnictví za progresivní změny v hospodaření.
Ocenění převzal 26.11.04 na Pražském hradě ředitel léčebny MUDr. Vladislav Žižka.

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

linkedin logo

Certifikát kvality a bezpečí
Certifikát kvality a bezpečí

 

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE/LÉKAŘKU

se specializovanou způsobilostí

v oboru psychiatrie

 

Další volné pozice

 

Kvalitní a bezpečná nemocnice
Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018

 

Dotační programy

norske fondy

iop

  SSL certifikát

 eu opz

© 2019 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | realizace webprofirmy.cz