Práce psychologa v naší nemocnici spočívá zejména v činnosti diagnostické, psychoterapeutické a rehabilitační. Hlavním úkolem je zajištění péče o dospělé a dětské pacienty, u nichž se projevila nějaká forma duševní poruchy.

Diagnostická práce psychologů poskytuje nezbytnou podporu pro práci lékařů a významně se tak podílí na rozhodování o dalším léčebném postupu. Za tímto účelem je nemocnice nadstandardně vybavena moderními psychodiagnostickými metodami.
Do instrumentáře jsou neustále pořizovány nově vydávané metody.

Psychoterapie dospělých klientů probíhá napříč nejrůznějšími odděleními.  Nabízíme individuální i skupinovou terapii; podpůrnou terapii pacientů i jejich rodin, edukaci o psychických nemocech, kognitivní trénink, pracovní terapie, arteterapie, muzikoterapie, nácvik nových strategií zvládání stresových situací a sociálních dovedností.

Nedílnou součástí je návazná péče a spolupráce s dalšími odbornými organizacemi: Fokus, Lomikámen, Ledovec, Člověk v tísni. Následnou péči zajišťujeme i v rámci psychiatrické a psychologické ambulance.  

Široké uplatnění pro psychology nabízí i práce na dětském oddělení, kde jsou hospitalizovány děti v rozmezí předškolního věku až adolescence.  Potíže našich pacientů pokrývají téměř celé spektrum dětské psychiatrie, včetně psychotických onemocnění v dětství.
K odborné diagnostice je k dispozici kompletní soubor dětských psychodiagnostických metod.

Nemocnice má akreditace pro výuku v klinické i dětské klinické psychologii, veškeré povinnosti vyplývající z předatestační přípravy lze splnit interně, podporuje vzdělávání psychologů a zajišťuje též odborný růst. Zájemcům se základní atestací v oboru lze nabídnout pokračování ve specializační průpravě v oboru dětská klinická psychologie.

Poskytujeme odborné stáže studentům psychologie, jsme oficiálním školícím místem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Stáže nabízíme také externím kolegům - psychologům v předatestační přípravě.

Pravidelně probíhají kazuistické semináře pro psychology v předatestační přípravě každý pátek od 12:30.

Průběžně přijímáme do pracovního poměru nové kolegy psychology, atestované či v předatestační přípravě.
Více informací o volných místech http://www.pldobrany.cz/volna-mista.html
nebo kontaktujte Mgr. Hanu Navrátilovou: hana.navratilova(zavináč)pld.cz 

Důležitou součástí poskytovaných psychologických služeb je také arteterapie, relaxační techniky, cvičení. Za tímto účelem naše nemocnice disponuje ateliérem a tělocvičnou v tzv. R-klubu.

Ateliér arteterapie nabízí v rámci komplexní psychosociální rehabilitace psychoterapeuticky nasměrované výtvarné aktivity. Výtvarná tvorba zde ovšem není zaměřena na výkon a efekt, ale naopak svým hrovým charakterem a symbolickou povahou komunikace napomáhá ke zvýšení schopnosti soustředění, relaxaci, redukci napětí, rozvoji empatie, potencování kreativity, takže se podílí na přeladění psychického stavu klienta, uvolnění tenze. Následná reflexe výtvarného artefaktu s terapeutem otevírá cestu k sebepoznání, opuštění nevyhovujících vzorců chování, a tak přispívá odstranění nebo zmírnění pacientových obtíží. Vedle vlastní aktivní tvorby klienta je možné zařadit i tzv. receptivní arteterapii v podobě vnímání uměleckých děl a návštěv kulturních akcí. Terapeutický efekt individuální a skupinové arteterapie doplňují diagnostické možnosti, díky nimž lze získat informace o aktuálním psychickém stavu klienta i o jeho osobnosti.

V Psychiatrické nemocnici v Dobřanech náleží arteterapie již řadu let mezi komplementární formy léčby zejména pro pacienty s diagnózami poruch nálad, psychóz, poruch osobnosti, závislostmi. Své místo má i na dětském oddělení. Klienti mají pro individuální a skupinovou arteterapii k dispozici moderní, funkční ateliér. Skupinovou arteterapii poskytují terapeuti také přímo na řadě oddělení.

V rámci snah o destigmatizaci psychiatrických pacientů pořádá od roku 1993 ateliér arteterapie mimo areál nemocnice pravidelně každé dva roky výstavy prací klientů s názvem „Cesty“. Připravuje také projekty 3xARTE zacílené na bourání bariér mezi světem zdravých a světem duševně nemocných, kde vystavují společně, bok po boku klienti, lékaři a terapeuti.

V R klubu jsou nabízeny relaxační cvičení, jóga, a další techniky, které završují komplexní psychologickou péči o pacienty.

   

Kontakty
Vedoucí
PhDr. Karolína Malá: tel.: 377 813 279, e-mail: karolina.mala(zavináč)pld.cz
klinický psycholog, dětský klinický psycholog
vedoucí seminářů předatestační přípravy zaměřených na problematiku dětí a dospívajících

Zástupci vedoucího
Mgr. David Kožík:  tel.: 377 813 262, e-mail: kozikd(zavináč)pld.cz  
klinický psycholog
vedoucí seminářů předatestační přípravy zaměřených na diagnostiku dospělých

Mgr. Hana Navrátilová:  tel.: 377 813 178, e-mail: hana.navratilova(zavináč)pld.cz  
klinický psycholog
kontaktní osoba pro zájemce o zaměstnání na pozici psycholog
vedoucí seminářů předatestační přípravy zaměřených na diagnostiku dospělých

PhDr. Anna Davídková: tel: 377 813 123, e-mail: davidkova(zavináč)pld.cz
klinický psycholog
kontaktní osoba pro zájemce o stáže
vedoucí seminářů předatestační přípravy zaměřených na terapeutickou práci s dospělými

 

Psychiatrická ambulance  PNvD, III. poliklinika Plzeň – Bory
373 723 220, 373 723 259
Psychiatrická ambulance PNvD, Přeštice
377 982 285

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

linkedin logo

Certifikát kvality a bezpečí
Certifikát kvality a bezpečí

 

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE/LÉKAŘKU

se specializovanou způsobilostí

v oboru psychiatrie

 

Další volné pozice

 

Kvalitní a bezpečná nemocnice
Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018

 

Dotační programy

norske fondy

iop

  SSL certifikát

 eu opz

© 2019 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | realizace webprofirmy.cz