Psychiatrická nemocnice v Dobřanech (PNvD) je odborným lůžkovým zdravotnickým zařízením zabezpečujícím především dlouhodobou léčbu a léčebnou rehabilitaci psychicky nemocných pacientů všech věkových kategorií v návaznosti na akutní psychiatrickou léčbu v oborech pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, léčby návykových nemocí, léčby interních a plicních nemocí.

Lékaři, sestry i ostatní zdravotničtí zaměstnanci PNvD jsou připraveni pomoci pacientům při navrácení zdraví a prevenci nemocí. Je podporován program zdravého životního stylu pacientů i personálu včetně prevence duševních chorob.

 

Léčebná oddělení – nabízí pacientům různé edukační programy, přednášky, skupinové terapie apod., které jsou zaměřené mimo jiné na výživu, dobré zdraví, zdravý životní styl, na zlepšení spolupráce pacientů při léčbě i na prevenci relapsu onemocnění.

 

Interní oddělení a interní ambulance – u hospitalizovaných pacientů se v návaznosti na léčbu duševních onemocnění zabývá též prevencí kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění zažívacího traktu; v oblasti diabetologie provádí edukaci pacientů a zaměřuje se na prevenci komplikací diabetu. Interní ambulance zajišťuje mimo jiné preventivní služby v uvedených oblastech jak hospitalizovaným pacientům, tak i současným či bývalým zaměstnancům PNvD. V oblasti prevence zde mají pacienti k dispozici různé edukační materiály.

 

Plicní oddělení a plicní ambulance - u hospitalizovaných pacientů se v návaznosti na léčbu duševních onemocnění zabývá též prevencí plicních onemocnění a edukací, ve spolupráci s lékařem léčebně preventivní péče se podílí na prevenci plicních onemocnění zaměstnanců.

 

Nutriční terapeutky - nabízí hospitalizovaným pacientům poradenské služby v oblasti výživy.

 

Edukační činnost v oblasti abstinence – pacienti i zaměstnanci PNvD jsou opakovaně edukováni o abstinenci od alkoholu a jiných návykových látek, jsou podporováni v odvykání kouření.

 

Ergoterapie – v rámci ergoterapeutických aktivit jsou pacienti podporováni v resocializaci a nácviku běžných denních aktivit (pracovní terapie), výtvarné činnosti (arteterapie).

 

Psychoterapeutická a rehabilitační ambulance – poskytuje hospitalizovaným pacientům podpůrnou léčbu v psychiatrii (relaxační techniky, jóga, aerobní cvičení, „škola zad“…). Pacienti jsou vedeni k posílení návyku pohybových aktivit jako prevence zhoršení duševního zdraví.

 

Spolupráce s rodinou hospitalizovaných pacientů je samozřejmou a nedílnou součástí psychiatrické léčby.

 

Pracovně-lékařské služby – jedná se o preventivní služby, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců; součástí těchto služeb je v neposlední řadě poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy.

 

Vzdělávací a kulturní akce – PNvD organizuje pro zaměstnance pravidelné vzdělávací akce, které jsou zaměřeny na podporu zdraví a prevenci nemocí, sportovní a kulturní akce. Vzdělávací, kulturní a sportovní akce jsou též pořádány pro hospitalizované pacienty v rámci jednotlivých pracovišť.

 

Využití webových informačních serverů – Státní zdravotní ústav www.szu.cz,
Prevence nemocí a podpora zdraví www.cba.muni.cz/prevencenemoci/, Péče o duševní zdraví www.pdz.cz, aj.

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

linkedin logo

Certifikát kvality a bezpečí
Certifikát kvality a bezpečí

 

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE/LÉKAŘKU

se specializovanou způsobilostí

v oboru psychiatrie

 

Další volné pozice

 

Kvalitní a bezpečná nemocnice
Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018

 

Dotační programy

norske fondy

iop

  SSL certifikát

 eu opz

© 2019 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | realizace webprofirmy.cz