Primář: MUDr. Petr ŽIŽKA


DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Kdo jsme?

Dětské oddělení má v psychiatrické nemocnici letitou tradici. Do r. 2000 jsme byli zaměřeni pouze na léčbu předškolních dětí (21A). V září 2000 pak byla nabídka rozšířena o oddělení pro děti mladšího školního věku (21B). Pro tyto účely byla zrekonstruována samostatná budova. Na podzim 2008 se otevřelo další nové oddělení (21C), které je určeno dětem staršího školního věku a dorostu. Celková kapacita dětského oddělení je 55 lůžek, děti u nás navštěvují školu (1. - 9. ročník ZŠ nebo ZŠPr). Celkem máme šest tříd o kapacitě max. 7 dětí na třídu.
 

Co nabízíme?

Zajišťujeme jak krátkodobé, spíše pak diagnostické pobyty, tak i pobyty déledobější, diagnosticko-terapeutické. Rodiče mají možnost děti pravidelně navštěvovat, děti mohou domů nebo do dětských domovů odjíždět na víkendy, prázdniny a svátky. Na oddělení provádíme psychiatrickou a psychologickou diagnostiku a komplexní léčbu v režimu terapeutické komunity.


Jaké máme pacienty?

Nejčastějšími potížemi, s nimiž k nám děti přicházejí, bývají těžší hyperkinetické poruchy, hyperkinetické syndromy spojené s poruchami chování. na diagnostických a léčebných pobytech u nás bývají děti výchovně zanedbané, pacienti s poruchami vývoje řeči, věnujeme se afektivním a pervazívním vývojovým poruchám. Můžeme nabídnout pomoc tam, kde je podezření na týrání nebo zneužívání dítěte. Představujeme variantu volby u obtížně zvladatelných poruch chování předtím, než padne rozhodnutí o umístění dítěte do diagnostického nebo případně výchovného ústavu.


Co více dětským pacientům poskytujeme?

Úzce spolupracujeme s různými odborníky - přímo pro potřeby oddělení máme klinickou logopedku, dětem se dle ordinace lékaře mohou věnovat rehabilitační sestry, malí pacienti pravidelně navštěvují relaxační klub, věnují se arteterapeutickým aktivitám. Pro předškoláky je dopolední program zajištěn ve skupině vedené zdravotní setrou, pod odborným dohledem speciálního pedagoga. Pro školní děti máme šest tříd o maximálně sedmi dětech, pokrýváme 1. - 9. třídu ZŠ i ZŠPr. Dospívajícím s ukončenou povinnou školní docházkou je umožněno individuální vzdělávání.

Odpolední program dětem zajišťují vychovatelky, psycholožka a terapeuti. Pro děti máme k dispozici malou tělocvičnu, truhlářské dílny, arteterapeutickou místnost, na zahradě zastřešený bazén a multifunkční hřiště.


...a ještě něco:

Máme pedopsychiatrickou a psychologickou ambulanci na detašovaném pracovišti nemocnice v Plzni na Poliklinice Bory. Zde pracujeme jednak s pacienty z terénu a jednak zajišťujeme péči navazující na hospitalizaci na našem oddělení. Příjem na oddělení nebo vyšetření na ambulanci lze zrealizovat po předchozí telefonické dohodě.


Kontakt:

prim. MUDr. Petr Žižka, tel.: 377 813 217, e-mail: detske(zavináč)pld.cz

PhDr. Karolína Malá, tel.: 377 813 279, e-mail: karolina.mala(zavináč)pld.cz

ambulance - sesterna: 373 723 220 (žádejte MUDr. Žižku nebo PhDr. Malou)

 

STÁHNĚTE SI BROŽURY O DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

Odd. pro děti a dorost

 

21A.odd

 Oddělení 21A

 

 

21B.odd

 Oddělení 21B

 

 

21C.odd

 Oddělení 21C

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

linkedin logo

Certifikát kvality a bezpečí
Certifikát kvality a bezpečí

 

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE/LÉKAŘKU

se specializovanou způsobilostí

v oboru psychiatrie

 

Další volné pozice

 

Kvalitní a bezpečná nemocnice
Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018

 

Dotační programy

norske fondy

iop

  SSL certifikát

 eu opz

© 2019 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | realizace webprofirmy.cz