Primář: MUDr. Josef CHVAL

Oddělení 16
Interní oddělení 16 je uzavřené koedukované standardní oddělení s 38 lůžky pro diagnostiku a léčbu pacientů s interní a současně psychiatrickou problematikou, která znemožňuje hospitalizaci na běžném interním oddělení. Přijímáme pacienty především z ostatních oddělení naší nemocnice se závažnými interními komplikacemi. Z ostatních zdravotnických zařízení přijímáme na naše oddělení pacienty pouze po předchozí domluvě. Jedná se o nemocné, kteří jsou pro primární nebo symptomatickou duševní poruchu neúnosní pro pobyt na standardním interním oddělení nemocnice a ze somatického hlediska jejich stav nevyžaduje intenzivní péči na JIP. Vzhledem k omezené dostupnosti pomocných vyšetřovacích metod, konziliárních služeb a absenci lůžek intenzivní a resuscitační péče nelze do PN v Dobřanech přijímat pacienty s akutními život ohrožujícími stavy, pacienty s intoxikací, diagnosticky nejasnými poruchami vědomí a nemocné po úrazech bez předchozího vyšetření a observace.

 

Oddělení 17
Oddělení 17 je uzavřené koedukované oddělení se 40 lůžky pro dlouhodobou péči o pacienty s chronickou interně-psychiatrickou problematikou.

 

  

 
16.odd
Oddělení 16

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany

IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

SSL certifikát

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE

se specializovanou způsobilostí
v oboru psychiatrie

Další volné pozice

Dotační programy

norske fondyiop

© 2017 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | realizace webprofirmy.cz