Pověřený primář: MUDr. Peter Neupauer

 

Oddělení 2 - přijímací oddělení pro muže, doléčování akutních psychotických fází. Kapacita 36 lůžek. Na oddělení v týmu pracuje psycholog a sociální pracovnice. Poskytovány jsou psychoterapeutické aktivizační metody v rámci chodu oddělení, ale i s možností docházet do programů na centrální terapii nemocnice.

 

Oddělení 13 - oddělení určené pouze pro muže, je uzavřené a rozdělené na dvě stanice:
A) s kapacitou 10 lůžek a stanice B) s kapacitou 24 lůžek.

Na stanici B jsou přijímáni muži:
-    v akutních fázích všech duševních poruch a onemocnění, kteří vyžadují zvýšený či permanentní dohled a intenzivní psychiatrickou péči
-    s těžkým průběhem psychóz, společensky nebezpeční s rizikem útěku
-    akutně intoxikovaní alkoholem či psychoaktivními látkami (tělesně již stabilizovaní), kteří v intoxikaci ohrožují sebe či své okolí a nejsou indikováni pro umístění na záchytnou stanici
-    s organickými poruchami, demencí, mentální retardací či poruchami osobnosti
-    po závažných sebevražedných pokusech či s rizikem sebevražedného či sebepoškozujícího jednání
-    extrémně konfliktní, kteří neakceptují režim jiných oddělení PN v Dobřanech či psychiatrických odděleních jiných nemocnic

Velkou měrou jsou zastoupeni pacienti s ochranným psychiatrickým či jiným soudně nařízeným léčením (často uloženým pro spáchání závažného zločinu), popř. pacienti očekávající nástup do zabezpečovací detence.

Pacienti jsou přijímáni z ambulantní péče nebo přímo „z ulice“, přivezeni např. záchrannou službou, často s doprovodem Policie ČR. Dále jsou k nám překládáni muži z jiných oddělení PN v Dobřanech či z jiných psychiatrických klinik a oddělení nemocnic, kde nejsou na tak závažné případy (nejčastěji agrese) personálně, materiálně a technicky vybaveni.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce specializované a jedinečné oddělení, je dispozičně, organizačně a personálně řešeno tak, aby bylo minimalizováno riziko útěku a co nejvíce snížena možnost nelegálního přísunu alkoholu a drog.

Také disponujeme, v zájmu ochrany zdraví a života nemocného a jeho okolí, kromě nejnovějších prostředků psychofarmakologických i povolenými nefarmakologickými omezovacími prostředky (např. terapeutickými izolacemi či možností omezit extrémně neklidného pacienta kurtováním).  Indikace těchto ochranných opatření je přísně individuální, a pokud je nutné je použít, děje se tak vždy v souladu se zákonem a zásadami postupu lege artis.

Oddělení je v celém rozsahu zabezpečeno kamerovým systémem bez záznamu, pod trvalým nepřetržitým dohledem personálu.

Na stanici A jsou umístěni pacienti v ochranném léčení, kteří nerespektují režim na jiných odděleních nemocnice, nepřizpůsobiví a výrazně nespolupracující.

Oddělení 13 disponuje vlastní velkou zahradou s možností vycházek pro nemocné, jejichž zdravotní stav to umožňuje. Na vycházkách jsou nemocní vždy pod dohledem personálu nebo, po individuálním zvážení, pod dohledem rodinného příslušníka (toto je spíše výjimkou).

Ve spolupráci s rodinami či jinými blízkými, opatrovníky apod., pracujeme na návratu nemocných do domácího prostředí. Proto jsou kompenzovaným pacientům umožňovány i terapeutické dovolenky, na nichž je nutno ověřit schopnost nemocných zdárně fungovat v domácím prostředí. Pacienti z oddělení 13 jsou po zlepšení stavu překládáni na jiná, např. psychoterapeutická, oddělení PNvD. Případně jsou propouštěni do domácí péče (např. po odeznění akutní intoxikace).

 

Oddělení 26 – režimové léčby žen závislých na alkoholu.
Otevřené oddělení s 16 lůžky. Základem léčby je režimová terapie s důrazem na skupinové aktivity - psychoterapeutické skupiny, arteterapeutické skupiny, v rámci léčebného programu probíhají ergoterapie, přednášky s protialkoholní tématikou, relaxační cvičení a další. Z konkrétních potřeb samostatných pacientek vychází nabídka individuální psychoterapie, rodinné či párové intervence s psychologem oddělení. Nabízíme i možnost následné péče pro pacientky, které absolvovaly ústavní léčbu, a to dále formou skupinové psychoterapie. Délka pobytu je 4 měsíce, převážně dobrovolný vstup.
1 krát ročně pořádáme setkání abstinujících pacientek.

Oddělení spolupracují s úsekem rehabilitace, ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, psychoterapeutické postupy.

 

 02. odd

Oddělení 2

 

26. odd

Oddělení 26

 

 

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

 

Certifikát kvality a bezpečí

Certifikát kvality a bezpečí

 

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE

se specializovanou způsobilostí
v oboru psychiatrie

Další volné pozice

 

Kvalitní a bezpečná nemocnice

Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018

 

Dotační programy

norske fondyiop

 

SSL certifikát

© 2019 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | realizace webprofirmy.cz