Pověřený primář: MUDr. Peter Neupauer

 

Oddělení 2 - přijímací oddělení pro muže, doléčování akutních psychotických fází. Kapacita 36 lůžek. Na oddělení v týmu pracuje psycholog a sociální pracovnice. Poskytovány jsou psychoterapeutické aktivizační metody v rámci chodu oddělení, ale i s možností docházet do programů na centrální terapii nemocnice.

 

Oddělení 13 - oddělení určené pouze pro muže, je uzavřené a rozdělené na dvě stanice:
A) s kapacitou 10 lůžek a stanice B) s kapacitou 24 lůžek.

Na stanici B jsou přijímáni muži:
-    v akutních fázích všech duševních poruch a onemocnění, kteří vyžadují zvýšený či permanentní dohled a intenzivní psychiatrickou péči
-    s těžkým průběhem psychóz, společensky nebezpeční s rizikem útěku
-    akutně intoxikovaní alkoholem či psychoaktivními látkami (tělesně již stabilizovaní), kteří v intoxikaci ohrožují sebe či své okolí a nejsou indikováni pro umístění na záchytnou stanici
-    s organickými poruchami, demencí, mentální retardací či poruchami osobnosti
-    po závažných sebevražedných pokusech či s rizikem sebevražedného či sebepoškozujícího jednání
-    extrémně konfliktní, kteří neakceptují režim jiných oddělení PN v Dobřanech či psychiatrických odděleních jiných nemocnic

Velkou měrou jsou zastoupeni pacienti s ochranným psychiatrickým či jiným soudně nařízeným léčením (často uloženým pro spáchání závažného zločinu), popř. pacienti očekávající nástup do zabezpečovací detence.

Pacienti jsou přijímáni z ambulantní péče nebo přímo „z ulice“, přivezeni např. záchrannou službou, často s doprovodem Policie ČR. Dále jsou k nám překládáni muži z jiných oddělení PN v Dobřanech či z jiných psychiatrických klinik a oddělení nemocnic, kde nejsou na tak závažné případy (nejčastěji agrese) personálně, materiálně a technicky vybaveni.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce specializované a jedinečné oddělení, je dispozičně, organizačně a personálně řešeno tak, aby bylo minimalizováno riziko útěku a co nejvíce snížena možnost nelegálního přísunu alkoholu a drog.

Také disponujeme, v zájmu ochrany zdraví a života nemocného a jeho okolí, kromě nejnovějších prostředků psychofarmakologických i povolenými nefarmakologickými omezovacími prostředky (např. terapeutickými izolacemi či možností omezit extrémně neklidného pacienta kurtováním).  Indikace těchto ochranných opatření je přísně individuální, a pokud je nutné je použít, děje se tak vždy v souladu se zákonem a zásadami postupu lege artis.

Oddělení je v celém rozsahu zabezpečeno kamerovým systémem bez záznamu, pod trvalým nepřetržitým dohledem personálu.

Na stanici A jsou umístěni pacienti v ochranném léčení, kteří nerespektují režim na jiných odděleních nemocnice, nepřizpůsobiví a výrazně nespolupracující.

Oddělení 13 disponuje vlastní velkou zahradou s možností vycházek pro nemocné, jejichž zdravotní stav to umožňuje. Na vycházkách jsou nemocní vždy pod dohledem personálu nebo, po individuálním zvážení, pod dohledem rodinného příslušníka (toto je spíše výjimkou).

Ve spolupráci s rodinami či jinými blízkými, opatrovníky apod., pracujeme na návratu nemocných do domácího prostředí. Proto jsou kompenzovaným pacientům umožňovány i terapeutické dovolenky, na nichž je nutno ověřit schopnost nemocných zdárně fungovat v domácím prostředí. Pacienti z oddělení 13 jsou po zlepšení stavu překládáni na jiná, např. psychoterapeutická, oddělení PNvD. Případně jsou propouštěni do domácí péče (např. po odeznění akutní intoxikace).

 

Oddělení 26 - režimová léčba závislostí žen

Léčba závislostí v PN - obecně

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech nabízí komplexní terapeutický program pro léčbu závislostí.
V areálu nemocnice se nachází dvě oddělení specializovaná na dobrovolnou léčbu závislostí, jedná se o oddělení 24. a 26. Obě oddělení jsou otevřená s možností volného pohybu po areálu nemocnice a vstup na oddělení je vždy dobrovolný. Na příjem by se pacienti měli dostavit zcela střízliví, s doporučením k léčbě (lze získat např. u psychiatra, praktického lékaře atd.), velkou výhodou jsou lékařské zprávy z nedávných vyšetření a výpis z dokumentace od praktika ohledně onemocnění, se kterými se pacient léčí či léčil a medikací, kterou užívá.
Na oddělení 24. se léčí muži, na odd. 26. ženy. Terapeutický program je rozčleněn do několika fází, které zahrnují počáteční adaptaci na terapeutickou práci, nikoli však detox. Pokud pacient přichází ve stavu, který nedovoluje jeho pobyt na oddělení, je příjmovým lékařem dočasně umístěn na oddělení jiném či je mu nejdříve doporučen detox např. ve FN Plzeň, nebo jiná somatická péče. Následuje fáze terapeutická a nakonec fáze přechodová, kde jsou pacienti a pacientky připravovány na přechod do domácího prostředí. V rámci terapeutické práce jsou u pacientů rozvíjeny a posilovány zdravé zdroje a obrany, důležitou součástí je edukace formou samostudia a přednášek. Každý z našich pacientů si během léčby vytváří svůj krizový plán, který má možnost probrat na skupině či s terapeutem. Součástí léčby je i možnost setkání s rodinnými příslušníky a participace na zlepšení vztahů a komunikace. Po ukončení léčby nabízíme možnost doléčování v rámci skupinových setkání, která jsou určena všem, kteří absolvovali a zdárně dokončili ústavní léčbu. Skupiny probíhají každý čtvrtek od 16:30 na III. Poliklinice na Borech (Čechova 44, Plzeň). Možné je dohodnout si s odstupem tzv. posilovací či rekondiční pobyt (dle možností oddělení).

Režimová léčba závislých žen na oddělení 26:
Na tomto otevřeném oddělení se léčí pouze ženy (převažuje problematiky závislosti na alkoholu). Kapacita oddělení je 16 lůžek, věková hranice je 65 let (individuálně lze udělat výjimku po osobní konzultaci na oddělení), zdravotní stav musí odpovídat nárokům terapeutického programu. Doba léčby na ženském oddělení je 4 měsíce. Během této doby pacientky absolvují 3 terapeutické dovolenky, 1. z nich po 6 týdnech léčby, další pak vždy přibližně po měsíci. Podmínkou dovolenky je splnění bodového limitu v předchozím týdnu a absence trestných bodů. Do první dovolenky je třeba napsat životopis či jeho dodatek (opakované léčby) a dodat objektivní zprávu od pacientova blízkého, který je schopen o jeho závislosti informace podat. Během léčby mohou ženy požádat o sociální volno k vyřízení záležitostí na úřadech apod.
Pacientky dostávají k podpisu terapeutickou smlouvu v podobě „Směrnice léčby“, ve které se dobrovolně zavazují k dodržování domácího řádu a naplňování terapeutického programu. Program dne je přizpůsoben běžnému pracovnímu dni: ranní vstávání, rozcvička a snídaně, od 8, do cca 14 hodin terapeutický program, kde se střádá skupinová terapie, arteterapie, pohybové aktivity, nácvik relaxace, ergoterapie, 1-2 krát do měsíce je možnost navštívit muzikoterapii apod. Denně je vyžadován zápis v deníku, který by měl zahrnovat popis prožitků, nikoli pouze výčet aktivit daného dne.
Velkou tradici mají naše každoroční setkání (zvané příznačně SJEZDY), kam se sjíždí bývalé abstinující pacientky našeho oddělení a předávají si hodnotné zkušenosti a podporu.

Objednávání k léčbě na tel. č.: 377 813 205 každý všední den ideálně od 12 do 12:30

Jak si sbalit na odd. 26?
Směrnice léčby a domácí řád oddělení

 

Oddělení spolupracují s úsekem rehabilitace, ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, psychoterapeutické postupy.

02. odd

Oddělení 2

 

26. odd

Oddělení 26

 

 

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

linkedin logo

Certifikát kvality a bezpečí
Certifikát kvality a bezpečí

 

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE/LÉKAŘKU

se specializovanou způsobilostí

v oboru psychiatrie

 

Další volné pozice

 

Kvalitní a bezpečná nemocnice
Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018

 

Dotační programy

norske fondy

iop

  SSL certifikát

 eu opz

© 2019 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | realizace webprofirmy.cz