Primář: MUDr. Eva NAVRÁTILOVÁ


Oddělení 01
Přijímací, mužské oddělení. Nejčastější problematikou hospitalizovaných pacientů je porucha osobnosti se závažnými poruchami chování a poruchami přizpůsobení. Také závislost na alkoholu či psychoaktivních látkách a z nich vyplývající další psychické poruchy jako jsou odvykací stavy, psychózy, demence, sebevražedné pokusy a tělesné zdravotní komplikace. Jsou zde hospitalizováni také pacienti se soudně nařízenou ochrannou ústavní léčbou. Na odd. 1 je poskytována krizová intervence, léčba nekomplikovaných odvykacích stavů, základní edukace o problematice závislosti, prevence relapsu, motivace. Pacienti v ochranné léčbě jsou zařazeni do režimové terapie. U prvně hospitalizovaných využíváme psychologickou intervenci a psychologické vyšetření. Pacienti, u kterých to zdravotní stav umožní a lékař indikuje, využívají nabídku arteterapie, ergoterapie, rehabilitace. Nedílnou součástí péče o nemocné je léčba somatických komplikací ve spolupráci se specializovanými ambulancemi PN v Dobřanech. Ve spolupráci se sociální pracovnicí řešíme sociální problematiku nemocných, která vyvstala v souvislosti se základním onemocněním. Po stabilizaci zdravotního stavu je cílem, aby byli pacienti z tohoto příjmového oddělení překládáni na jiná specializovaná pracoviště nemocnice: buď psychiatricko-rehabilitační či režimová oddělení; nebo jsou propouštěni do ambulantní psychiatrické péče. Pacienti se závislostí jsou motivováni k nástupu do terapeutické komunity. Střednědobá režimová léčba závislosti zde není prováděna. Kapacita oddělení je 36 lůžek.

 

Oddělení 24: režimové oddělení pro léčbu závislosti na alkoholu a patologického hráčství
Oddělení 24 bylo po celkové rekonstrukci znovuotevřeno v létě roku 2009.  Svou činností navazuje na dlouholetou tradici oddělení 20 a je zaměřeno zejména na léčbu alkoholismu a patologického hráčství. Jedná se o mužské otevřené oddělení s celkovou kapacitou 33 lůžek. Přijímáme pacienty od 18 let věku. Léčba je plně hrazena pojišťovnou (platí se pouze regulační poplatky) a pacienti mají nárok na vystavení pracovní neschopnosti po dobu hospitalizace.

Svým zázemím a vybavením patříme k nejmodernějším a nejlépe zařízeným oddělením specializovaným na závislosti v celé České republice. Budova je umístěna na okraji rozlehlého parku a svým uspořádáním působí spíše jako rekreační objekt  než jako nemocnice. Pacienti jsou ubytováni na dvoulůžkových a trojlůžkových pokojích se sociálním zařízením, k dispozici mají terapeutickou i společenskou místnost, jídelnu a kuřárnu. Rozlehlé prostory oddělení umožňují každému pacientovi dostatek soukromí. Pacienti mají možnost kulturního i sportovního vyžití. V areálu je k dispozici dokonce několik hřišť a  pro potřeby pacientů slouží i bohatě vybavená knihovna. V prostorách nemocnice je rovněž kostel a každý týden se zde koná bohoslužba, kterou mohou zájemci navštívit.

Terapeutický tým je tvořen lékaři se specializací z psychiatrie, psychology a psychoterapeuty. Nedílnou součástí týmu jsou i proškolené zdravotní sestry, které mají s prací se závislými rozsáhlé zkušenosti. Pacientům je k dispozici i sociální pracovnice.

Léčba závislostí je náročná, dlouhodobá, má své zákonitosti a pravidla, která je třeba dodržet. Základními principy léčby jsou psychoterapie a režim. Pacienti se účastní skupinové terapie, vedou si deníky, do kterých zaznamenávají své myšlenky a postřehy, docházejí na pracovní terapii (ta většinou probíhá v zahradnictví nebo chráněné dílně) a arteterapii, pod vedením zkušených lektorů se učí prvkům svalové relaxace či jógy, mohou si rovněž individuálně promluvit s terapeuty. Každý den má svůj pevný řád a strukturu. To pacientům pomáhá ve vytváření či obnovování žádoucích vzorců chování, zvyšuje se odolnost proti zátěži a stresu, budují se mechanismy, které mají do budoucna zabránit recidivě. Součástí léčby jsou i přednášky členů terapeutického týmu - jejich obsahem jsou nejčastěji témata související se závislostí. Pacienti tak mají možnost rozšířit si své povědomí o vlastním problému, což jim může rovněž velmi pomoci ve zvládání abstinence.

Naše pracoviště funguje na komunitním principu a pacienti se spolupodílejí na chodu oddělení. Mají svou samosprávu a zajišťují si i část denního programu – zejména formou pacientských skupin, večerních sezení s poslechem hudby či sledováním vybraných filmů a televizních pořadů. Oddělení je otevřené – pacienti se mohou volně pohybovat po areálu nemocnice a po absolvování úvodní části léčby mají možnost i vycházek do města. V závěrečné fázi pobytu pak zpravidla ještě absolvují jednu či dvě víkendové dovolenky v domácím prostředí, které slouží k ověření jejich stavu a připravenosti na návrat domů.

Průměrná doba hospitalizace se u závislosti na alkoholu pohybuje kolem 3 měsíců, u patologického hráčství je to zhruba 6 týdnů. Zkrácení léčby není vhodné a nese sebou vysoké riziko recidivy. Po propuštění všem pacientům doporučujeme pokračovat v terapii zhruba rok ještě ambulantní formou, což rovněž zvyšuje šanci na dlouhodobou abstinenci. První měsíce po propuštění jsou totiž poměrně obtížné a riziko selhání je velké.

 

Oddělení 25
Určeno pro dlouhodobou rehabilitaci těžkých poruch osobnosti, včetně demencí alkoholových a osob depravovaných při dlouhodobé závislostí. Kapacita je 44 lůžek. Na odd. je prováděna farmakoterapie, psychoterapie, somatické doléčování výsledných chronických stavů, pracovní terapie. K dispozici je rovněž psycholog. Centrum pozornosti je věnováno sociální rehabilitaci.

 

24.odd

 
Oddělení 24

25.odd

 Oddělení 25

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany

IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

SSL certifikát

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE

se specializovanou způsobilostí
v oboru psychiatrie

Další volné pozice

Dotační programy

norske fondyiop

© 2018 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | realizace webprofirmy.cz