Primář: MUDr. Vladimír ŠUPINA

 

Oddělení 11 – je režimově zavedené, určené pouze pro muže, pacienty s nařízeným výkonem ochranného léčení. Kapacita je 40 lůžek. Pokoje jsou 2-4 lůžkové.

Terapie na oddělení je založena na komunitním soužití mužů s různými diagnózami a problematikou, proto je ke každému nemocnému přistupováno individuálně. Zohledňuje se zdravotní stav a možnosti každého z pacientů a podle toho je jim vytvářen terapeutický plán a upravován režim. Některé aktivity, jako např. komunity či ergoterapie jsou společné. Pacienti se v rámci svých možností daných zdravotním stavem podílí na chodu oddělení, na organizaci terapeuticky a náhledově zaměřených aktivit. Po pacientech je vyžadována aktivní spolupráce, která je má dovést k úzdravě a k získání náhledu na souvislost jimi spáchané trestné činnosti s jejich duševním onemocněním. Jak pacienti postupují jednotlivými režimovými úrovněmi, je jim v přímé závislosti na zdravotním stavu a mírou rizika, které se svým onemocněním představují (či spíše již nepředstavují) pro společnost, uvolňován pobyt. Jsou jim tedy postupně udělovány samostatné vycházky po areálu nemocnice, dále do města Dobřan či v nejdéle trvající ověřovací fázi i třídenní dovolenky, nejčastěji domů. Teprve poté, co je ověřena stabilita jejich kompenzovaného stavu, podává nemocnice návrh na přeměnu ochranného léčení ústavního na formu ochranného léčení ambulantního.

Oddělení 11 disponuje vlastní zahradou. Pacienti, jejichž stav je stabilizován a výrazně zlepšen, mohou využívat vycházky po areálu nemocnice, či veškeré aktivity, nabízené naší nemocnicí.

 

Oddělení 12 - oddělení uzavřené, rozdělené na dvě stanice, s kapacitou A 12 a B 28 lůžek. Je určeno pouze pro ženy. 

Na stanici B jsou přijímány ženy v akutní fázi duševního onemocnění, které vyžadují permanentní či zvýšený dohled a intenzivní psychiatrickou péči. Stanice B je zařízena a vybavena pro příjem nemocných s těžkými formami psychóz, psychickými změnami při užívání psychoaktivních látek, organickými poruchami či poruchami osobnosti, souhrnně pro ženy s vystupňovanými projevy auto či heteroagresivními, jež ohrožují svým chováním sebe či své okolí. Na odd. 12 jsou přijímány pacientky doporučené ambulantními specialisty, přivezené záchrannou službou anebo jsou překládány nemocné z jiných oddělení PN v Dobřanech, či ženy z jiných psychiatrických oddělení nemocnic, kde nejsou na tak závažné případy personálně či materiálně vybaveni.

Je tedy realitou, že v zájmu ochrany zdraví a života akutně nemocných, disponujeme kromě moderních prostředků psychofarmakologických i povolenými nefarmakologickými omezovacími prostředky, jejichž indikace je přísně individuální a pokud je nutné je použít, děje se tomu vždy v souladu se zákonem a zásadami postupu lege artis. 

Na stanici A jsou hospitalizovány ženy, které mají soudem nařízeno ochranné léčení. Proto je zavedena režimově s důrazem na individuální přístup ke každé nemocné. Kromě pohovorů s lékaři či psychology se pacientky formou komunitní samosprávy podílí na chodu oddělení, na organizaci terapeuticky a náhledově zaměřených aktivit, jako jsou skupiny, komunity, ergoterapie či přednášky s následným ověřováním znalostí. Po pacientkách je vyžadována aktivní spolupráce, která je má dovést k úzdravě a k získání náhledu na souvislost jimi spáchané trestné činnosti s jejich duševním onemocněním. Jak pacientky postupují jednotlivými režimovými úrovněmi, je jim v přímé závislosti na zdravotním stavu a mírou rizika, které se svým onemocněním představují (či spíše již nepředstavují) pro společnost, uvolňován pobyt. Jsou jim tedy postupně udělovány samostatné vycházky po areálu nemocnice, dále do města Dobřan či v nejdéle trvající ověřovací fázi i třídenní dovolenky nejčastěji domů. Teprve poté, co je ověřena stabilita jejich kompenzovaného stavu, podává nemocnice návrh na přeměnu ze stávajícího ochranného léčení ústavního na formu ochranného léčení ambulantního.

Oddělení 12 disponuje vlastní zahradou. Nemocné, kterým to zdravotní stav umožňuje, se mohou zapojit do aktivit s ergoterapeutkou přímo na oddělení. Pacientky, jejichž stav je stabilizován a výrazně zlepšen, mohou využívat vycházky po areálu nemocnice, či veškeré aktivity, nabízené naší nemocnicí.

 

Oddělení 19 - uzavřené, režimově zaměřené, pouze mužské oddělení, s kapacitou 29 lůžek, určené pro pacienty s nařízeným ochranným léčením sexuologickým, psychiatrickým, protialkoholním, protitoxikomanickým či kombinovaným. Případná volná lůžka nabízíme zájemcům žádajícím o dobrovolné léčení sexuologické či protitoxikomanické.

Celé oddělení funguje samosprávným systémem s plným zapojením pacientů do jeho chodu. Pacienti jsou vedeni k osobní zodpovědnosti za své chování a průběh terapie. Terapeutický režim je shodný jako na jiných podobných odděleních určených pro výkon ochranného léčení v různých psychiatrických nemocnicích v ČR. Pacienti jsou povinováni zúčastňovat se vizit, komunit, skupin, odborných přednášek, terapeutických pracovních aktivit, či individuálním psaním deníků. Jejich postup do vyšších terapeutických úrovní, s konečným cílem podání návrhu na ukončení léčení či přeměnu na ambulantní formu, je vícestupňově schvalován komunitou, skupinou a terapeutickým týmem, který má rozhodující slovo. Při žádosti o přestup musí pacient ústní a písemnou formou opakovaně prokázat, že na onemocnění, které jej vedlo ke spáchání trestného činu, získal náhled, že zná zásady prevence podobného jednání, apod. Pokud probíhá léčení bez komplikací a chování pacientů tomu odpovídá, získávají postupně v jednotlivých úrovních výhody spočívající jak v samostatných vycházkách po areálu nemocnice, tak nárok na resocializační volno do místa bydliště. V této fázi již spolupracujeme s rodinou či jinými příbuznými, a proto k povinnostem pacientů patří přizvat své blízké k účasti na terapii, k pohovorům s terapeutickým týmem.

Veškeré úsilí jak pacientů, tak terapeutického týmu je směřováno k tomu, aby se minimalizovala společenská nebezpečnost, daná jejich základním onemocněním. 

Oddělení spolupracují s úsekem rehabilitace, ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, psychoterapeutické postupy.

 

11

Oddělení 11

19. odd
 Oddělení 19

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

linkedin logo

Certifikát kvality a bezpečí
Certifikát kvality a bezpečí

 

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE/LÉKAŘKU

se specializovanou způsobilostí

v oboru psychiatrie

 

Další volné pozice

 

Kvalitní a bezpečná nemocnice
Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018

 

Dotační programy

norske fondy

iop

  SSL certifikát

 eu opz

© 2019 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | realizace webprofirmy.cz