Primář: MUDr. Michal HRON 

Diagnostická a léčebná oddělení se zaměřením především na léčbu a doléčování psychotických onemocnění u žen a mužů, zejména v rámci onemocnění z oblasti schizofrenie, bipolárních afektivních poruch, event. se zaměřením na režimovou léčbu v rámci ochranných ústavních léčení.

Oddělení 2 – přijímací oddělení pro muže, doléčování akutních psychotických fází. Kapacita 42 lůžek. Na oddělení v týmu pracuje psycholog a sociální pracovnice. Poskytovány jsou psychoterapeutické aktivizační metody v rámci chodu oddělení, ale i s možností docházet do programů na centrální terapii nemocnice.

Oddělení č. 15 – uzavřené oddělení pro ženy s psychotickým onemocněním, zejména ve stádiu pokročilého onemocnění, jejichž onemocnění je zvládáno medikamentózní a režimovou terapií. Vzhledem k psychickému defektu, který vzniká u pacientů s dlouhodobým psychotickým onemocněním, je terapie a doléčování pacientů velmi náročné. Na oddělení je denně přítomna terapeutka, snaží se s pacientkami pracovat s ohledem na jejich možnost. Pacientky, pokud to jejich zdravotní stav dovolí, mají vycházky po nemocnici, ostatní chodí na společenské vycházky. Problémy v sociální oblasti pomáhá pacientům řešit sociální pracovník. Kapacita 37 lůžek.

Oddělení č. 18 - uzavřené mužské oddělení režimové zaměřené na výkon soudně nařízených ústavních léčení, popř. na doléčování psychotických onemocnění. Léčba spočívá kromě farmakoterapie v užití všech dostupných forem psychiatrické rehabilitace (ergoterapie, arteterapie, psychoterapie). K dispozici je sociální pracovnice. Kapacita 31 lůžek.

Na našich odděleních je také kladem důraz na řešení sociální problematiky psychoticky nemocných pacientů, kde je řešena otázka práceschopnosti, resocializace, začlenění do společnosti, event. umístění do zařízení sociálního a komunitního typu, s důrazem na pokračující ambulantní psychiatrickou léčbu, event. zajištění dopomoci při této léčbě.

Na primariátu pracuje sociální pracovnice, která společně s ošetřujícím lékařem řeší tyto problémy. V diagnostické a léčebné oblasti spolupracují lékaři s klinickým psychologem a pracovním terapeutem.

 

02. odd

Oddělení 2

 

02. odd

Oddělení 15

 

18.odd

 Oddělení 18

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

 

Certifikát kvality a bezpečí

Certifikát kvality a bezpečí

 

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE

se specializovanou způsobilostí
v oboru psychiatrie

Další volné pozice

 

Kvalitní a bezpečná nemocnice

Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018

 

Dotační programy

norske fondyiop

 

SSL certifikát

© 2018 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | realizace webprofirmy.cz