Etická komise Psychiatrické nemocnice v Dobřanech

Etická komise Psychiatrické nemocnice v Dobřanech (dále jen „Etická komise“) je ustavena ředitelem Psychiatrické nemocnice v Dobřanech jako nezávislý poradní a iniciační orgán pro dodržování etiky při poskytování léčebné a ošetřovatelské péče a při plnění vědeckovýzkumných a vzdělávacích úkolů.

Jejím základním posláním je chránit zdraví, práva a důstojnost všech osob zařazených do klinických studií a do procesu léčebné a ošetřovatelské péče.

Etická komise má 7 členů, z nichž je jeden člen nezdravotník a jeden člen je zdravotník bez pracovněprávního vztahu k Psychiatrické nemocnici v Dobřanech. Ostatní členové jsou zdravotníci a jiní odborní pracovníci zaměstnaní v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech.


 Na základě shora uvedeného je Etická komise složena tak, aby byla způsobilá zajistit:
•    dozor nad průběhem klinického hodnocení, ke kterému se kladně vyjádřila
•    vyjadřovat se k další problematice související s léčebně preventivní péčí v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech
•    kompetentní posouzení poskytnuté dokumentace zejména z hlediska etického a dodržování postupů lege artis
•    nestrannost, vyloučit podjatost vč. vyloučení zevních vlivů, které by omezily (nebo mohly omezit) objektivitu posouzení
 

Předseda:
JUDr. Silvie Langová - právník, PN v Dobřanech
                            
Členové:
prim. MUDr. Petra Chmelařová – lékařka, PN v Dobřanech
zást. prim. MUDr. Martina Ellederová – lékařka, PN v Dobřanech
MUDr. Libor Panoš - lékař, PN v Dobřanech
Iveta Andrýsová – vrchní sestra, PN v Dobřanech
Bc. Jitka Vachtlová – staniční sestra, PN v Dobřanech
paní Miloslava Nekolová – t. č. důchodkyně

Zapisovatelka:
Soňa Vytisková – personální oddělení, PN v Dobřanech


Etická komise prohlašuje, že byla ustavena a pracuje podle jednacího řádu v souladu s relevantními právními předpisy.
Etická komise projednává agendu na svých zasedáních konaných zpravidla dvakrát za rok. V případě potřeby svolává předseda mimořádná zasedání Etické komise.


Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Etická komise
Ústavní ul., 334 41 Dobřany, tel: 377 972 055
e-mail: pldobrany(zavináč)pld.cz, www.pldobrany.cz

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

linkedin logo

Certifikát kvality a bezpečí
Certifikát kvality a bezpečí

 

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE/LÉKAŘKU

se specializovanou způsobilostí

v oboru psychiatrie

 

Další volné pozice

 

Kvalitní a bezpečná nemocnice
Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018

 

Dotační programy

norske fondy

iop

  SSL certifikát

 eu opz