IROP CZ RO B C RGB

Projekt: Zvýšení efektivity a bezpečnosti poskytované péče Psychiatrické nemocnice v Dobřanech pomocí ICT podpory - CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006399 je spolufinancován Evropskou unií


Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je příjemcem veřejné podpory v rámci výzvy č. 26 eGovernment I. Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je modernizace stávající ICT podpory pro péči o pacienty a návazné podpůrné procesy tak, aby tato podpora splňovala požadavky kladené na ní z hlediska bezpečnosti, dostupnosti a otevřenosti pro napojení na resortní systémy sdílení vybraných zdravotnických informací.

Jedná se o modernizaci informační podpory pro procesy:

- vedení lékařské a ošetřovatelské dokumentace,
- vystavování a příjmu žádanek,
- zobrazovacích metod,
- skladování, vč. zavedení dílčích elektronicky evidovaných skladů,
- preskripce a sledování oběhu léků a SZM,
- vykazování zdravotním pojišťovnám,
- předávání dokumentace ostatním poskytovatelům zdravotnické péče,
- napojení na resortní systémy eHealth.

Nově nastavené SW portfolio PNvD po realizaci projektu se bude opírat o zásadní inovaci nemocničního, laboratorního a ERP systému, vč. propojení těchto systémů navzájem i směrem ven z nemocnice za dodržení zásad vysokého zabezpečení. Nově budou elektronizovány procesy zobrazovacích metod, aby mohly být výsledky využity v elektronické zdravotnické dokumentaci. Výstupem projektu je jeden komplexní propojený informační systém nemocnice. Součástí projektu je i zásadní modernizace optické datové sítě v areálu a využívaného hardware.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí maximálně 66 534 822 Kč vč. DPH. Projekt je realizován v období let 2018 až 2020.

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

linkedin logo

Certifikát kvality a bezpečí
Certifikát kvality a bezpečí

 

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE/LÉKAŘKU

se specializovanou způsobilostí

v oboru psychiatrie

 

Další volné pozice

 

Kvalitní a bezpečná nemocnice
Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018

 

Dotační programy

norske fondy

iop

  SSL certifikát

 eu opz