IOP - Komplexní řešení vedoucí k zamezení vzniku nozokomiálních infekcí

alt

 

V rámci Integrovaného operačního programu je za finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v současné době realizován v naší léčebně projekt „Komplexní řešení vedoucí k zamezení vzniku nozokomiálních infekcí v Psychiatrické léčebně v Dobřanech“.

Cílem projektu je zabránění vzniku nozokomiálních nákaz v budovách a odděleních Psychiatrické léčebny v Dobřanech, a to prostřednictvím vytvoření komplexního programu prevence nozokomiálních nemocí. Cíle bude dosaženo pomocí nákupu těchto přístrojů, zařízení a technologií:

 

-  Výměna vzduchotechniky na odd. 3, 4, 5, 6

-  Germicidní lampy (pevné, mobilní),

-  Prokládací pračka,

-  Pračka na osobní prádlo,

-  Čipování prádla,

-  Sterilizátory,

-  Sprchový mixážní panel,

-  Zvedací židle,

-  Sprchové vozíky,

-  Matrace aktivní.

 

Na tomto místě budeme zveřejňovat jednotlivé kroky realizace projektu a to zcela v souladu s projektovou žádostí, která byla podána v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 6.3 (Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence) a oblasti podpory 6.3.2 (Služby v oblasti veřejného zdraví):

 

Realizace projektu probíhá následovně:

1. Proběhla výběrová řízení na zajištění publicity a externího managementu projektu, v nichž se stala vítězem společnost Confima, s.r.o.

Z interních důvodů firmy Confima, s.r.o., byla spolupráce ukončena a od července 2012 byla uzavřena smlouva se společností Berg & White, s.r.o., na základě nového výběrového řízení.

 

2. Proběhlo schvalování a kontrola zadávací dokumentace pro další 3 výběrová řízení na dodavatele přístrojů, zařízení a technologií ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

3. Proběhla 3 výběrová řízení na dodávky přístrojů, zařízení a technologií, ve kterých byli vybráni následující dodavatelé:

 

a) Výběrové řízení na dodávku dalších přístrojů a zařízení mělo 9 částí:

  • 30 ks baktericidních germicidních svítidel pevných

        - dodavatel ZMF MEDICAL, s.r.o.

  • 15 ks baktericidních germicidních svítidel mobilních

       - dodavatel ZMF MEDICAL, s.r.o.

  • 3 ks sterilizátorů

       - dodavatel PURO KLIMA, a.s.

  • 1 ks pracího stroje pevně ukotveného

       - dodavatel PRAGOPERUN, spol. s r. o.

  • 1 ks průmyslové pračky a 1 ks bubnového sušiče

       - dodavatel PRAGOPERUN, spol. s r.o.

  • 3 ks sprchového mixážního panelu

       - dodavatel ARJOHUNTLEIGH, s.r.o.

  • 10 ks zvedacích hygienických židlí

       - dodavatel ARJOHUNTLEIGH, s.r.o.

  • 10 ks sprchových vozíků

       - dodavatel PURO KLIMA, a.s.

  • 60 ks aktivních matrací

       - dodavatel ZMF MEDICAL, s.r.o.

 

b) Výběrové řízení na dodávku vzduchotechniky (klimatizace) – smlouva byla uzavřena se společností KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o.

 

c) Výběrové řízení na dodávku RFID technologie čipování prádla – vítězem se stala firma COMINFO, a.s.

Všechny smlouvy s dodavateli byly před jejich uzavřením schváleny ze strany MZ ČR přesně podle pravidel pro výběr dodavatelů IOP.

Všechny přístroje, zařízení i technologie již byly dodány a zaplaceny.

 

4. Proběhla příprava a realizace 1. tiskové konference. Konala se 3. května 2012 v Dobřanech. Účastníci konference byli informováni o realizovaném projektu „Komplexní řešení vedoucí k zamezení vzniku nozokomiálních infekcí v Psych. léčebně v Dobřanech“. V úvodu konference projekt osobně představil ředitel léčebny MUDr. Vladislav Žižka. Na konferenci vystoupili s prezentací „Dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení“ František Škroníček, jednatel společnosti ZMF Medical, s.r.o. a Otto Petr, zástupce firmy ArjoHuntleigh s.r.o. V sekci věnované „Dodávce vzduchotechniky“ prezentoval dodanou technologii jednatel společnosti KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o. Václav Baroch. A v závěru konference prezentoval Stanislav Suchánek z firmy, COMINFO, a.s. „Dodávku RFID technologie a implementace systému čipování prádla“.

O tiskové konferenci byla vydána tisková zpráva. Na místě byla přítomna také Česká televize, která natočila o tiskové konferenci reportáž. Ta byla odvysílána 3. května 2012 na ČT 24 v pořadu Události v regionech:

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/174683-dobranska-lecebna-dostala-miliony-z-dotaci-eu/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/212411000140503-udalosti-v-regionech/

 

5. Byla pořízena, umístěna a zaplacena pamětní deska (stálá vysvětlující tabule) na přední části administrativní budovy PL v Dobřanech, byly pořízeny štítky v rámci publicity.


6.  Dne 18.9. 2012 se konala v PL v Dobřanech  2. tisková konference, na které byla podána informace o principu řešení nozokomiálních infekcí v PLvD. Součástí tiskové konference byla prohlídka všech pořízených přístrojů s odborným výkladem. Výstupy z konference odvysílala Česká televize a otiskl Plzeňský deník. V rámci  konference byla zpracována tisková zpráva a další materiály, které splňovaly znaky povinné publicity a jsou přiloženy k Závěrečné zprávě za publicitu. 


7. Oznámením o změně v projektu č. 8 bylo požádáno o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30.9.2012 na 31.10.2012. Změna byla poskytovatelem dotace schválena. Realizace projektu byla ukončena  31. 10. 2012.


8. Závěrečná monitorovací zpráva byla předložena v IS BENEFIT dne 14.2.2013. V této zprávě bylo provedeno  závěrečné  vyhodnocení projektu.

  

Strukturální fondy EU – Integrovaný operační program

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

linkedin logo

Certifikát kvality a bezpečí
Certifikát kvality a bezpečí

 

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE/LÉKAŘKU

se specializovanou způsobilostí

v oboru psychiatrie

 

Další volné pozice

 

Kvalitní a bezpečná nemocnice
Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018

 

Dotační programy

norske fondy

iop

  SSL certifikát

 eu opz

© 2019 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | realizace webprofirmy.cz