a) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a jeho prováděcí vyhláška MF č. 416/2004 Sb. jsou rozpracovány na podmínky PNvD Příkazem ředitele č. 14/2004 Vnitřní kontrolní systém v PNvD a Směrnicemi č. 7/2016 Podpisový řád, č. 6/2004 Zajištění průběžné a následné kontroly v podmínkách PNvD, č. 2/2007 Řízení a vyhodnocování rizik v PNvD a č. 5/2016 Vnitřní kontrolní systém. Ve směrnicích jsou stanoveny povinnosti všech vedoucích pracovníků a jejich zástupců v provádění předběžné, průběžné a následné finanční kontroly a při vyhledávání a vyhodnocování rizik dle uvedeného zákona a jeho prováděcí vyhlášky a jejich podpisová oprávnění. K této kontrolní činnosti obdrželi příslušná písemná pověření.


b) Na základě pokynu ministra zdravotnictví ČR byl vypracován Příkaz ředitele č. 6/2014 Interní protikorupční program PNvD a aktualizován Příkaz ředitele č. 7/2014 Kodex etiky zaměstnanců Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Priority kontrolní činnosti kontrolora PNvD definuje Střednědobý plán interního auditu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Jsou tak stanoveny zásady boje proti korupci a podvodům, postup v případech podezření na spáchání korupce nebo podvodu, řízení a vyhodnocování rizik zjištěných v PNvD a základní morální a etické hodnoty chování zaměstnance nemocnice.


c) Psychiatrická nemocnice v Dobřanech má smlouvu, týkající se daňového poradenství a kontroly účetnictví, uzavřenou s firmou CGB Consult s.r.o., zastoupenou panem Ing. Janem Chalupou, se sídlem v Praze. Smluvní částka je ve výši 8000,- Kč měsíčně.

 
d) Daňové přiznání Psychiatrické nemocnice v Dobřanech zpracovává dle mandátní smlouvy Ing. Zdeněk Charvát (daňový poradce zapsaný do seznamu KDP ČR pod číslem 3884) za odměnu ve výši 9000,- Kč.

 

 
 

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

 

Certifikát kvality a bezpečí

Certifikát kvality a bezpečí

 

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE

se specializovanou způsobilostí
v oboru psychiatrie

Další volné pozice

 

Kvalitní a bezpečná nemocnice

Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018

 

Dotační programy

norske fondyiop

 

SSL certifikát

© 2019 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | realizace webprofirmy.cz