Ergoterapie je specifická zdravotnická profese: je založena na předpokladu, že zapojení člověka do cílené a smysluplné činnosti podporuje jeho mentální a fyzické funkce, celkovou pohodu a vede ke zlepšení zdravotního stavu.

Cílem ergoterapie je dosáhnout maximální soběstačnosti jedince v domácím, pracovním a sociálním prostředí, zvýšit kvalitu života jedince a umožnit jedinci vést nezávislý a plnohodnotný život ve společnosti, pokud je to možné. S pacienty vypracováváme individuální ergoterapeutický plán, který se pak snažíme naplňovat - usilujeme o dosažení soběstačnosti, zvýšení aktivity, posílení vytrvalosti, nabytí nových dovedností, resocializace (opětovné vpravení se do patřičných sociálních rolí). K cílům řadíme zejména přiměřenou péči o sebe, aktivní zaměstnání, strukturaci a realizování volnočasových aktivit. Pro různé ergoterapeutické cíle jsou k dispozici různé techniky a materiály. 

V nemocnici máme centrální ergoterapii - Chráněné terapeutické dílny, které navštěvují klienti všech oddělení, kteří jsou samostatní a neohrožují sebe ani své okolí. Těmto klientům je nabízena široká škála aktivit. K dispozici jsou dílny – keramická, košíkářská, truhlářská, šicí, dále je možné si vyzkoušet výrobu mýdel, svíček, techniku enkaustiky či tkaní na tkalcovském stavu. K tréninku kognitivních funkcí využíváme různé kvízy, testy, křížovky a k relaxaci antistresové omalovánky a mandaly. Díky rozmanité nabídce činností, má každý pacient možnost výběru nejvhodnější aktivity. V budově CHTD je zřízena cvičná kuchyňka a cvičná prádelna. V letních měsících pořádáme grilování pro jednotlivá oddělení. Ergoterapeutky dále zajišťují ergoterapii na jednotlivých odděleních u pacientů, kteří z nějakého důvodu (neuspokojivý psychický stav, ztížená mobilita, apod.) nemohou oddělení opustit. Mezi techniky, prováděné na odděleních, patří procvičování kognitivních funkcí, práce s papírem, tvorba z keramické hlíny, techniky decoupage a enkaustika, pletení košíků a ruční práce. Mimo oddělení probíhá v rámci resocializace vaření ve cvičné kuchyňce, praní ve cvičné prádelně a v letních měsících grilování. K dalším nabízeným aktivitám terapie patří práce v parku, květinářství a zahradnictví. 

Nedílnou součástí Chráněných terapeutických dílen je i muzikoterapie. Muzikoterapie je terapeutický přístup, který využívá jak působení hudby (receptivní muzikoterapie), tak i proces při vytváření hudby a zvuků (aktivní muzikoterapie). Muzikoterapeutky provádí relaxace, zpívané a další muzikoterapeutické techniky a činnosti v budově CHTD a dále pak individuálně na jednotlivých odděleních. 

Pořádáme také tradiční vánoční prodeje, velikonoční jarmarky a další kulturní akce pro pacienty.

Chráněné terapeutické dílny spolupracují s Klinikou dětské hematologie a onkologie FN Motol. Vyrábíme společně s pacienty textilní a dřevěné hračky. 

Jsme též zapojeni do projektů „Mámy pro mámy“ a „Chobotničky pro kulíšky“, které pořádá nestátní nezisková organizace Nedoklubko. V rámci projektů vyrábíme háčkované chobotničky a soupravy ponožek a čepiček pro předčasně narozené děti.

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

linkedin logo

Certifikát kvality a bezpečí
Certifikát kvality a bezpečí

 

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE/LÉKAŘKU

se specializovanou způsobilostí

v oboru psychiatrie

 

Další volné pozice

 

Kvalitní a bezpečná nemocnice
Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018

 

Dotační programy

norske fondy

iop

  SSL certifikát

 eu opz

© 2019 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | realizace webprofirmy.cz