Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

 
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
 


Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví, je samostatným právním subjektem. Organizace je odborným lůžkovým zdravotnickým zařízením, zabezpečujícím především dlouhodobou léčbu a léčebnou rehabilitaci psychicky nemocných pacientů všech věkových kategorií v návaznosti na akutní psychiatrickou léčbu. Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení (pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, odd. pro léčbu závislostí, odd. somatické pro psychicky léčené pacienty - neurologické, plicní, interní).

K dalším činnostem organizace patří:

 - výkon ochranných léčeb a hospitalizace osob v rámci soudně znaleckého pozorování

- zajištění závodní preventivní péče pro zaměstnance

- zajištění ambulantní péče

- výkon ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a další obdobné činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení

pld